torsdag 18. februar 2010

Informasjonskløfter

I denne mediaoppgaven vil jeg se nærmere på hvordan media er med på og skape, forsterke og motvirke "informasjonskløfter". Det er spennende og se hvordan ulik tilgang til informasjon og kunnskap påvirker samfunnet. Det er store skiller mellom "de som vet" og "de som ikke vet". Denne skjevheten om kunnskap kalles informasjonskløfter, og kan defineres slik: "Informasjonskløft er noe som oppstår når innbyggerne i et samfunn har ulike kunnskaper og ulik tilgang til informasjon. Det viser seg at de som har kunnskap og innsikt fra før er bedre i stand til å nyttiggjøre seg informasjon fra massemedia på en effektiv måte enn de som ikke på forhånd har denne kunnskapen". Definisjonen er hentet fra nettsiden NDLA.

Mennesker over hele verden får tilgang til informasjon på ulike måter, enten det er gjennom internett, radio, avis eller tv. Men hva med de menneskene som ikke har tilgang til disse ulike mediene? Enten det handler om mangel på språkforståelse, utdannelse eller inntekt. Hvordan skal "de som ikke vet" skille mellom seriøs og useriøs informasjon når de ikke vet? Det skapes store skiller der mediebruken er med på og forsterke sosiale ulikheter, både når det gjelder folkegrupper og enkelt individ. I utviklingsland der teknologien ligger på etterskudd, vil det være vanskeligere og skaffe seg informasjon enn i godt industrialiserte land som USA. Mennesker og land med kunnskap har "makt", og vil tilegne seg nye kunnskaper og teknologi før "de som ikke vet". Det skapes store kløfter rundt om i verden, som jeg vil diskutere nærmere i denne oppgaven om informasjonskløfter.


1 kommentar:

  1. Jeg har sans for innledningen din her. Rett på med en avklarende definisjon. Du reiser interessante problemstillinger innledningsvis. Hvilke medier vil du legge vekt på?

    SvarSlett